…adalah berkuatkuasa bagi tempoh 1 April 2020 hingga 31 Mac 2021. Konsep am Pengeluaran i-Lestari. Konsep am Pengeluaran i-Lestari adalah seperti berikut: Pengeluaran adalah daripada Akaun 2 sahaja. Bayaran pengeluaran

…dalam Akaun 2 tertakluk kepada: Kadar Maksimum RM500 sebulan Untuk tempoh selama 12 bulan iaitu dari bulan April 2020 hingga bulan Mac 2021 SYARAT-SYARAT PENGELUARAN AKAUN 2 KWSP Merupakan warganegara…

…semasa bayaran dibuat untuk bulan yang berkenaan. Bolehkah permohonan Pengeluaran i-Lestari dibuat daripada simpanan Akaun 1 dan Akaun Emas? Tidak; Pengeluaran i-Lestari adalah hanya daripada Akaun 2 sahaja. Bolehkah Ahli…

…iii. Bayaran Pengeluaran i-Lestari akan mula dibuat mulai Mei 2020 Mengapakah amaun Pengeluaran i-Lestari terhad kepada maksimum RM500 dan secara bulanan? Pengeluaran i-Lestari ini bertujuan untuk membantu meringankan beban kewangan…

Akaun EPF. Amaun yang dikeluarkan tidak dikira sebagai dana EPF. Tidak ada caj perkhidmatan bagi pelaburan melalui FMI. 6. Pengeluaran bagi Dana Melebihi RM 1 Juta Pengeluaran ini membenarkan untuk…

…bulan dengan pendahuluan pertama sehingga RM4,000. Ahli yang mempunyai baki lebih daripada RM90,000 (Akaun 1), akan mempunyai akses 10%. Walau bagaimanapun, amaun maksimum yang boleh didahulukan adalah RM60,000. Amaun pendahuluan…

…i-Akaun: Log masuk semula ke dalam akaun anda. Akaun Peribadi kemudian pilih tahun di ruangan Lihat Penyata bagi Tahun Klik Cari. Penyata bagi tahun yang dipilih itu akan dipaparkan. Di…