program Sabsidi Upah Perkeso

Semakan Online Permohonan Subsidi Upah PERKESO

Posted on

Program Subsidi Upah PERKESO. Bagaimana cara semakan online permohonan program PERKESO ini?

Program Subsidi Upah ataupun bahasa Inggeris nya dipanggil ‘Wage Subsidy’ ini, masih ramai yang tak tahu bagaimana fungsinya dengan syarikat anda? Mari hari ini Jutawan Online,  Semakan Online terangkan konsep sebenar program subsidi upah ini.

Jangan risau..

Semakan Online Permohonan Subsidi Upah PERKESO merangkumkan segala maklumat yang anda perlukan untuk memahami konsep ‘Wage Subsidy’ ini.

Jom baca!

Permohonan Subsidi Upah PERKESO

Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam adalah lebih baik sekiranya anda dapat memahami perbezaan di antara Program Pengekalan Pekerjaan (ERP) dan juga Program Subsidi Upah (Wage Subsidy).

Program Pengekalan Pekerjaan (ERP)

 • ERP adalah bantuan kewangan segera (immediate financial assistance) sebanyak RM 600 sebulan kepada pekerja yang diminta bercuti tanpa gaji.
 • Program ini adalah untuk membantu pekerja yang diberikan notis cuti tanpa gaji (CTG) oleh majikan mereka yang terpaksa mengurangkan kos operasi akibat perniagaan yang terjejas kerana COVID-19.
 • Program ini telah bermula pada 1 Mac 2020 sehingga ke tarikh yang akan ditentukan oleh kerajaan/PERKESO kelak.
 • Tempoh bantuan yang diberikan adalah antara 1 hingga 6 bulan berdasarkan tempoh notis CTG daripada majikan.

Maklumat ringkas mengenai ERP ini adalah seperti berikut:

Semakan Permohonan Program Subsidi Upah PERKESO

Program Subsidi Upah (Wage Subsidy)

 • Program ini adalah satu bentuk bantuan kewangan yang dibayar kepada majikan setiap perusahaan ke atas setiap pekerja tempatan yang berpendapatan RM 4,000 dan ke bawah untuk tempoh 3 bulan sahaja (atau tertakluk kepada tempoh yang akan diumumkan kemudian jika ada)
 • Jumlah subsidi adalah antara RM 600 hingga RM 1,200 bagi setiap pekerja bergantung kepada saiz perusahaan majikan.
 • Tujuan program ini adalah untuk membantu majikan yang terkesan dari segi ekonomi akibat COVID-19 supaya dapat meneruskan operasi syarikat serta mengelakkan pekerja hilang pekerjaan serta punca pendapatan.

Berikut merupakan rujukan infografik mengenai perbezaan kedua-dua konsep ini:

Semakan Permohonan Program Subsidi Upah PERKESO

JENIS SYARIKAT YANG TERLIBAT

Di bawah inisiatif tambahan ini, semua syarikat dengan pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 dan ke bawah akan menerima bantuan subsidi upah seperti berikut:

SYARIKAT DENGAN JUMLAH PEKERJA 1-75 

 • Bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja sehingga 75 orang, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM1,200 bagi setiap pekerja.

SYARIKAT DENGAN JUMLAH PEKERJA 76-100

 • Bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja 76 hingga hingga 200 orang, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM800 bagi setiap pekerja.

SYARIKAT DENGAN JUMLAH PEKERJA MELEBIHI 200 

 • Bagi syarikat yang mempunyai pekerja lebih daripada 200 orang, subsidi upah sebanyak RM600 bagi setiap pekerja dikekalkan.
 • Namun, bilangan maksimum pekerja yang layak untuk menerima subsidi akan ditingkatkan daripada 100 orang kepada 200 orang pekerja.
Baca  Cara Semak Tawaran Penempatan SBP Tingkatan 4 Tahun 2020

MAJIKAN MESTILAH BERDAFTAR DI BAWAH SSM

 • Melalui penambahbaikan ini, syarikat- syarikat akan menerima lebih banyak manfaat dan bantuan.
 • Bantuan ini adalah untuk selama 3 bulan dan dikhususkan kepada majikan yang telah berdaftar dengan SSM atau pihak berkuasa tempatan sebelum 1 Januari 2020 dan mendaftar dengan PERKESO.
 • Bagi majikan yang memilih untuk menerima bantuan ini, mereka disyaratkan untuk mengekalkan pekerja mereka sekurang- kurangnya untuk tempoh 6 bulan, iaitu dalam tempoh 3 bulan semasa menerima subsidi upah dan 3 bulan selepas itu.
 • Langkah ini adalah penting kepada ia dapat memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja, yang hilang sumber pendapatan.

Semakan Online Permohonan Subsidi Upah 

Berikut ialah langkah-langkah unbut buat semakan PSU.

 1. Layari https://psu.perkeso.gov.my
 2. Anda akan lihat PERMOHONAN BULAN PERTAMA dan SEMAKAN PERMOHONANSemakan Permohonan Program Subsidi Upah PERKESO
 3. Klik ‘SEMAKAN PERMOHONAN’
 4. Masukkan Nombor Rujukan yang anda perolehi semasa buat pendaftaran
 5. Masukkan alamat E-Mel yang didaftar semasa membuat permohonan.
 6. Kemudian klik pada butang Cari
 7. Anda akan dapat melihat status permohonan PSU.

SYARAT KELAYAKAN 

 • Program ini hanya untuk pekerja yang telah berdaftar dan mencarum di dengan Sistem Insurans Pekerjaan PERKESO (EIS).
 • Majikan mestilah membuat akuan syarikat mengalaman penurunan pendapatan sebanyak 50% sejak Januari 2020.
 • Majikan hendaklah memastikan mereka tidak membuang pekerja, mengarahkan pekerja mengambil cuti tanpa gaji dan memotong gajisedia ada pekerja semasa menerima bantuan bagi tempoh 3 bulan tersebut dan 3 bulan berikutnya.
 • Pekerja yang bergaji RM4,000 dan ke bawah dan ianya terhad kepada100 orang sahaja bagi setiap majikan terbuka kepada semua sektor.

YANG TIDAK LAYAK SUBSIDI UPAH

PERKESO telah memaklumkan bahawa program ini bukan untuk semua pekerja.

Berikut senarai mereka yang tidak layak menerima bantuan ini:

 • Majikan dan pekerja yang belum berdaftar atau mencarum denganSIP PERKESO;
 • Pekerja yang sama yang telah mendapat bantuan kewangan ERPpada bulan yang sama;
 • Pekerja yang bergaji bulanan melebihi RM4,000;
 • Pekerja yang telah diberhentikan kerja;
 • Pekerja sektor awam, badan berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan(PBT), pekerja asing dan pegawai dagang;
 • Mereka yang bekerja sendiri (tidak mempunyai majikan) termasukfreelancers; dan
 • Pekerja asing dan pegawai dagang.

CARA MOHON PROGRAM

Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan subsidi upah:

Dokumen yang diperlukan adalah:

 • Senarai nama pekerja (mengikut had kelayakan saiz perusahaan)
 • Maklumat akaun bank majikan (salinan muka depan Penyata Bank sahaja)
 • Maklumat Business Registration Number (BRN) yang didaftarkan oleh majikan ketika pembukaan akaun bank seperti di 5 (ii) di atas (sila rujuk pihak bank)
 • Salinan pendaftaran SSM / ROS / ROB / pihak berkuasa Perkhidmatan Profesional, Saintifik atau Teknikal / Lesen Perniagaan
 • Akuan Pengisytiharan PSU50
 • Dokumen sokongan seperti penyata kewangan atau laporan jualan yang telah disahkan oleh pihak pengurusan atau lain-lain dokumen berkaitan (bagi perusahaan bersaiz SEDERHANA dan BESAR sahaja)
Baca  Cara Semak Tawaran Penempatan SBP Tingkatan 1 (2020)

Permohonan boleh dilakukan bermula 9 April 2020 menerusi laman sesawang prihatin.perkeso.gov.my

Permohonan hanya perlu dibuat sekali sehaja.

Bagi bulan-bulan seterusnya, majikan hanya perlu mengemaskini perubahan maklumat sekiranya berlaku apa-apa perubahan kepada status perniagaan atau bilangan pekerja yang layak melalui sistem.

KAEDAH PEMBAYARAN 

Bayaran subsidi akan dikreditkan kepada akaun majikan dalam tempoh 7-14 hari dari tarikh kelulusan.

Majikan perlu membayar gaji pekerja yang terlibat seperti biasa.

Jika pekerja tidak menerima gaji walaupun majikan menerima subsidi, maka pekerja boleh membuat aduan kepada pihak PERKESO.

Maklumat Lanjut Permohonan Program 

Untuk sebarang maklumat lanjut anda boleh:

SOALAN LAZIM (FAQ)

Apakah Program Subsidi Upah?

Subsidi Upah adalah bantuan kewangan yang dibayar kepada majikan setiap perusahaan bagi setiap pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 dan ke bawah untuk tempoh 3 bulan sahaja. Tujuan Program Subsidi Upah ialah untuk membantu majikan yang terkesan dari segi ekonomi akibat COVID-19 supaya dapat meneruskan operasi syarikat serta mengelakkan pekerja hilang pekerjaan dan punca pendapatan bagi semua perusahaan.

Bilakah Program Subsidi Upah mula berkuatkuasa dan bila ia berakhir?

Program Subsidi Upah mula berkuatkuasa pada 1 April 2020. Tempoh Program Subsidi Upah adalah selama 3 bulan bermula 1 April 2020 atau mengikut bulan permohonan dikemukakan. Tarikh akhir permohonan Program Subsidi Upah adalah pada 15 September 2020.

Apakah penambahbaikan Program Subsidi Upah yang diumumkan pada 6 April 2020?

Program Subsidi Upah yang diumumkan pada 6 April 2020 adalah menggantikan Progam Subsidi Upah yang telah diumumkan pada 27 Mac 2020.

Siapakah yang TIDAK LAYAK memohon Program Subsidi Upah?

a) Majikan atau perusahaan yang mendaftar dan beroperasi pada atau selepas 1 Januari 2020; b) Majikan dan pekerja yang belum berdaftar atau mencarum dengan PERKESO; c) Pekerja yang telah mendapat bantuan kewangan Program Pengekalan Pekerjaan (ERP) pada bulan yang sama; d) Pekerja yang bergaji bulanan melebihi RM4,000; e) Pekerja yang telah diberhentikan kerja; f) Pekerja sektor awam, badan berkanun persekutuan dan negeri, semua badan berkanun yang diasingkan saraan, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan mereka yang bekerja sendiri (tidak mempunyai majikan) termasuk freelancers; serta g) Pekerja asing dan pegawai dagang (expatriate).

Bagi permohonan Program Subsidi Upah, apakah dokumen yang diperlukan?

Dokumen yang diperlukan untuk permohonan Program Subsidi Upah ialah: i. Senarai nama pekerja (mengikut had kelayakan saiz perusahaan); ii. Maklumat akaun bank majikan (Salinan muka depan Penyata Bank sahaja); iii. Maklumat Business Registration Number (BRN) yang didaftarkan oleh majikan ketika pembukaan akaun bank seperti di 5 (ii) di atas. Sila rujuk pihak bank; iv. Salinan pendaftaran SSM / ROS / ROB / pihak berkuasa Perkhidmatan Profesional, Saintifik atau Teknikal / Lesen Perniagaan; v. Akuan Pengisytiharan PSU50; dan vi. **Dokumen sokongan seperti penyata kewangan atau laporan jualan yang telah disahkan oleh pihak pengurusan atau lain-lain dokumen berkaitan

Baca  Permohonan & Semakan Status KWSP Akaun 2

Apakah yang dimaksudkan dengan maklumat Business Registration Number (BRN) yang perlu diperolehi daripada pihak bank?

- Maklumat Business Registration Number (BRN) adalah maklumat nombor pendaftaran perniagaan majikan yang didaftarkan oleh majikan ketika pembukaan akaun semasa syarikat di bank. - Majikan perlu mengisi Borang BRN yang perlu dimuat turun dari capaian laman sesawang prihatin.perkeso.gov.my dan memuat-naik kembali ke laman sesawang tersebut setelah ianya dilengkapkan. - Maklumat Akaun Bank dan BRN syarikat seperti di atas diperlukan bagi tujuan pembayaran terus ke akaun majikan secara Electronic Fund Transfer (EFT).

Apakah Akuan Pengisytiharan PSU50?

Akuan Pengisytiharan PSU50 ialah suatu dokumen pengesahan dan akujanji secara bertulis bahawa majikan mengesahkan atau mengisytihar perkara-perkara yang terkandung di dalamnya adalah benar dan betul bagi tujuan permohonan Program Subsidi Upah.

Kenapakah pekerja yang bergaji RM4,000 ke atas tidak diliputi di bawah Program Subsidi Upah walaupun membuat caruman bulanan PERKESO?

Program Subsidi Upah adalah peruntukan daripada Kerajaan yang disalurkan melalui Pakej Rangsangan Ekonomi (PRIHATIN) untuk membantu majikan yang terkesan akibat krisis COVID-19 untuk meneruskan pengoperasian dan mengekalkan pekerja mereka. Program ini juga adalah untuk lebih membantu pekerja dalam golongan B40 yang berpendapatan RM4,000 dan ke bawah.

Bagi permohonan Program Subsidi Upah bulan berikutnya, adakah majikan perlu mengemukakan permohonan yang baru bagi tuntutan yang seterusnya?

Majikan tidak perlu mengemukakan permohonan Program Subsidi Upah yang baru bagi tuntutan kedua dan ketiga. Walau bagaimanapun, majikan dikehendaki mengemaskini perubahan maklumat bagi tuntutan kedua dan ketiga sekiranya berlaku apa-apa perubahan kepada status perniagaan atau bilangan pekerja yang layak melalui sistem. Kegagalan majikan tidak melaporkan perubahan tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang.

Bolehkah majikan yang telah beroperasi sebelum 1 Januari 2020 tetapi tidak berdaftar dengan PERKESO memohon Program Subsidi Upah?

Boleh. Mana-mana majikan yang ingin mengemukakan permohonan Program Subsidi Upah tetapi masih belum berdaftar dengan PERKESO, hendaklah memenuhi syarat berikut: i. Telah berdaftar dengan SSM, PBT atau pihak berkuasa Perkhidmatan Profesional, Saintifik atau Teknikal sebelum 1 Januari 2020 ii. Mempunyai sekurang-kurangnya seorang pekerja iii. Mendaftar dengan PERKESO

Kesimpulan Program Subsidi Upah PERKESO

Jutawan Online berharap perkongsian ini dapat membantu meringankan beban majikan yang layak untuk membuat permohonan Program Subsidi Gaji ini. Kongsikan artikel ini untuk membantu mereka yang lain.

Selamat maju jaya kami ucapkan!

Terima kasih kerana sentiasa memilih kami sebagai sumber utama maklumat terkini untuk anda.

Kongsi:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.