Pengeluaran I-Lestari KWSP

20 Perkara Pengeluaran I-Lestari KWSP Mesti Anda Tahu

Posted on

Pengeluaran I-Lestari KWSP menjadi fenomena kini. Dalam keadaan Covid -19 pengeluaran I-Lestari bulan ke bulan seterusnya telah banyak membantu.

Bagi anda yang terjejas pendapatan dengan pengeluaran RM 500 setiap bulan sedikit meringankan beban. Tapi adakah anda tahu apa itu sebenarnya I-Lestari KWSP ini?

Jutawan Online akan bantu anda faham I-Lestari dengan lebih mendalam.

Tempoh kuatkuasa Pengeluaran i-Lestari.

TOC

Pengeluaran i-Lestari KWSP adalah berkuatkuasa bagi tempoh 1 April 2020 hingga 31 Mac 2021.

Konsep am Pengeluaran i-Lestari.

Konsep am Pengeluaran i-Lestari adalah seperti berikut:

 1. Pengeluaran adalah daripada Akaun 2 sahaja.
 2. Bayaran pengeluaran akan dibuat secara bulanan dan berulang (recurring) untuk bulan-bulan berikutnya tertakluk kepada kelayakan bilangan bulan pengeluaran seperti di item (c).
 3. Kelayakan bilangan bulan pengeluaran dikira bermula dari tarikh penerimaan permohonan pengeluaran yang diluluskan oleh KWSP sehingga tamat tempoh kuatkuasa Pengeluaran i-Lestari iaitu 31 Mac 2021.

Contoh:

 1. Jika permohonan yang diluluskan diterima pada bulan April 2020, kelayakan bilangan bulan pengeluaran adalah bilangan maksimum selama 12 bulan.
 2. Jika permohonan yang diluluskan diterima pada bulan September 2020, kelayakan bilangan bulan pengeluaran adalah selama 7 bulan.
 3. Jika permohonan yang diluluskan diterima pada bulan Mac 2021, kelayakan bilangan pengeluaran adalah selama 1 bulan.

Kelayakan Ahli untuk memohon Pengeluaran i-Lestari.

 1. Warganegara Malaysia, Pemastautin Tetap dan Bukan Warganegara Malaysia ;
 2. Berumur di bawah 55 tahun; dan
 3. Mempunyai baki simpanan di dalam Akaun 2

Tempoh Ahli membuat permohonan Pengeluaran i-Lestari.

Ahli boleh menghantar borang permohonan Pengeluaran i-Lestari KWSP mulai 1 April 2020 hingga 31 Mac 2021. (Permohonan hendaklah diterima oleh KWSP sebelum atau pada 31 Mac 2021)

Amaun yang layak dikeluarkan oleh Ahli di bawah Pengeluaran i-Lestari.

Amaun Pengeluaran i-Lestari KWSP yang layak dikeluarkan adalah minimum RM50 dan maksimum RM500 sebulan; tertakluk kepada jumlah simpanan yang ada di dalam Akaun 2 semasa bayaran pengeluaran bagi bulan berkenaan dibuat.

Baca  Semakan Permohonan Yapeim Terkini

Jika jumlah simpanan Akaun 2 adalah kurang daripada amaun yang dimohon, maka amaun pengeluaran untuk bulan berkenaan adalah berdasarkan jumlah tersebut.

Bilakah bayaran untuk permohonan yang diluluskan akan dibuat kepada Ahli?

Bagi permohonan pengeluaran yang diterima pada bulan April 2020, bayaran akan dibuat bermula pada bulan Mei 2020.

Manakala bagi permohonan pengeluaran yang diterima selepas bulan April 2020, bayaran pengeluaran bermula dari tarikh permohonan pengeluaran diterima oleh KWSP.

Permohonan untuk bayaran bulan kebelakang (backdated) tidak dibenarkan.

Permohonan untuk mengubah amaun bayaran pengeluaran.

Ahli boleh mengubah amaun bayaran pengeluaran berulang melalui saluran berikut:

 1. Secara dalam talian melalui portal i-Lestari Online. Klik di sini untuk kemas kini Pengeluaran i-Lestari KWSP melalui portal i-Lestari Online;
   
 2. Secara dalam talian melalui Kemas Kini dalam i-Akaun (Ahli). Klik di sini untuk log masuk ke i-Akaun (Ahli);

Saluran permohonan borang permohonan Pengeluaran i-Lestari.

Permohonan Pengeluaran i-Lestari boleh dibuat mulai 1 April 2020 melalui saluran-saluran berikut :

 1. Secara dalam talian melalui i-Lestari Online yang disediakan di laman web KWSP di www.kwsp.gov.my. Klik di sini untuk mengakses permohonan melalui i-Lestari Online;
 2. Secara dalam talian melalui e-Pengeluaran dalam i-Akaun (Ahli); atau
 3. Secara hantaran pos kepada alamat :


Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Beg Berkunci No 220, Jalan Sultan 46720, Petaling Jaya
Nota: Sila catatkan (UP : i-Lestari) di hadapan sampul surat.


Ahli disarankan untuk membuat permohonan melalui i-Lestari Online dan e-Pengeluaran dalam i-Akaun (Ahli) untuk mempercepatkan proses kelulusan.

Permohonan secara manual yang dihantar melalui pos akan mengambil masa yang lebih lama untuk diproses.

Permohonan pengeluaran oleh Ahli bukan warganegara Malaysia hanya boleh dihantar melalui pos sahaja.

Mengapakah amaun Pengeluaran i-Lestari terhad kepada maksimum RM500 dan secara bulanan?

Pengeluaran i-Lestari adalah bertujuan untuk meringankan beban kewangan Ahli bagi memenuhi keperluan asas bulanan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini.

Jumlah maksimum RM500 sebulan ini adalah jumlah yang berpatutan bagi menambah sumber kewangan Ahli bagi memenuhi keperluan asas untuk bulan yang berkenaan.

Mengapakah kekerapan bayaran Pengeluaran i-Lestari terhad kepada sekali sebulan?

Kekerapan bayaran Pengeluaran i-Lestari KWSP adalah terhad kepada sekali sebulan adalah kerana pengeluaran ini bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bulanan Ahli bagi memenuhi keperluan asas setiap bulan.

Mengapakah Pengeluaran i-Lestari hanya untuk tempoh setahun sahaja?

Tujuan Pengeluaran i-Lestari adalah untuk membantu Ahli meneruskan kelangsungan hidup ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 pada ketika ini.

Kerajaan akan terus memantau perkembangan situasi ini dan keperluan pengeluaran ini dari semasa ke semasa dan dijangka impak pandemik COVID-19 akan berakhir selepas tempoh tersebut.

Adakah Ahli yang beragama Islam diwajibkan mengeluarkan zakat ke atas Pengeluaran i-Lestari?

Tujuan kemudahan Pengeluaran i-Lestari diwujudkan adalah untuk membantu meringankan beban kewangan Ahli yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Justeru, Jawatankuasa Penasihat Shariah KWSP (JKPS) berpandangan bahawa Ahli beragama Islam yang membuat pengeluaran tersebut bagi tujuan kelangsungan hidup diri sendiri dan tanggungannya dalam menampung keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesihatan (hajah asliyah) tidak diwajibkan mengeluarkan zakat ke atas pengeluaran tersebut.
 

Baca  Tarikh Bayaran One-Off RM500 Penjawat Awam & Pesara 2020

Manakala Ahli beragama Islam yang membuat Pengeluaran i-Lestari bukan bagi tujuan menampung keperluan asas diri sendiri dan tanggungannya (bukan hajah asliyah), diwajibkan mengeluarkan zakat pada kadar 2.5% ke atas jumlah amaun pengeluaran sekiranya mencapai nisab tanpa perlu menunggu haul.
 

Ahli beragama Islam dinasihatkan untuk merujuk pihak berkuasa zakat negeri masing-masing berhubung zakat pengeluaran KWSP.
 

Glosari:
 

1. Hajah asliyah : Keperluan asas seperti makanan, kesihatan, pendidikan, pakaian dan tempat tinggal.
 

2. Nisab: Paras minimum sesuatu harta yang tertakluk kepada zakat yang bersamaan dengan nilai semasa 85 gram emas.
 

3. Haul: Tempoh satu tahun (berdasarkan taqwim Hijrah) sesuatu harta yang tertakluk kepada zakat dimiliki.

Bolehkah permohonan Pengeluaran i-Lestari dibuat daripada simpanan Akaun 1 dan Akaun Emas?

Tidak; Pengeluaran i-Lestari KWSP ini adalah hanya daripada Akaun 2 sahaja.

Adakah kelayakan Pengeluaran i-Lestari hanya berdasarkan jumlah simpanan Akaun 2 semasa membuat permohonan?

Tidak. Ahli boleh memohon sebarang amaun pengeluaran sehingga amaun maksimum RM500.

Walau bagaimanapun amaun bayaran bulanan adalah tertakluk kepada simpanan Akaun 2 semasa bayaran untuk bulan berkenaan dibuat.

Apakah yang dimaksudkan dengan i-Lestari Online?

i-Lestari Online adalah saluran dalam talian yang membolehkan Ahli KWSP menghantar permohonan Pengeluaran i-Lestari menggunakan borang yang boleh diakses terus di laman web KWSP di www.kwsp.gov.my 

Apakah kelebihan saluran ini kepada Ahli?

i-Lestari Online adalah saluran mesra pengguna yang membolehkan Ahli:

 1. Mengemukakan permohonan Pengeluaran i-Lestari secara dalam talian berdasarkan terma-terma yang ditetapkan;
   
 2. Memohon tanpa perlu mendaftar untuk i-Akaun (Ahli);
   
 3. Menyemak makluman status pengeluaran secara dalam talian;
   
 4. Menghantar permohonan Pengeluaran i-Lestari melalui pelbagai peranti;
   
 5. Membuat permohonan secara mudah, cepat dan tepat; dan
   
 6. Kemas kini maklumat pengeluaran seperti akaun bank, amaun pengeluaran, nombor telefon bimbit dan pilihan Arahan Bayaran (bagi yang tidak memiliki akaun bank).
   
 7. Membuat pembatalan Pengeluaran i-Lestari.

Langkah-langkah untuk Ahli memohon Pengeluaran i-Lestari melalui i-Lestari Online?

Langkah-langkah untuk memohon melalui i-Lestari Online adalah seperti berikut:

 1. Ahli perlu melayari laman web KWSP di www.kwsp.gov.my. Klik di sini untuk mengakses permohonan melalui i-Lestari Online.
 2. Masukkan nama penuh, nombor MyKad, nombor telefon bimbit, alamat e-mel (jika ada) dan alamat surat menyurat.
 3. Pilih amaun pengeluaran yang dikehendaki.
 4. Pilih nama bank dan masukkan nombor akaun bank simpanan/semasa. Pastikan akaun bank simpanan/semasa yang masih AKTIF.
 5. Klik pada kotak perakuan terma dan syarat. Ahli dikehendaki untuk membaca, memahami dan bersetuju dengan perakuan terma dan syarat. Klik pada butang SETUJU.
 6. Klik pada kotak ‘Saya bukan robot’ (reCAPTCHA) dan klik pada butang HANTAR.
Baca  Permohonan Biasiswa Atlet Cemerlang IPT 2021 (YB Menteri Pengajian Tinggi)

Langkah-langkah untuk Ahli menyemak status permohonan pengeluaran melalui i-Lestari Online?

Langkah-langkah untuk Ahli menyemak status permohonan pengeluaran melalui i-Lestari Online adalah seperti berikut:

 1. Ahli perlu melayari laman web KWSP di www.kwsp.gov.my. Klik di sini untuk mengakses semakan status melalui i-Lestari Online.
 2. Klik pada tab SEMAK STATUS.
 3. Masukkan nombor MyKad dan nombor telefon bimbit.
 4. Klik pada kotak ‘Saya bukan robot’ (reCAPTCHA) dan klik pada butang SEMAK.

Adakah Ahli akan dimaklumkan mengenai status permohonan Pengeluaran i-Lestari?

Bagi permohonan i-Lestari yang dibuat melalui e-Pengeluaran, Ahli boleh menyemak status permohonan melalui i-Akaun (Ahli).

Manakala permohonan yang dibuat secara manual melalui hantaran pos, Ahli akan menerima SMS apabila pembayaran telah dikreditkan.

Ahli juga boleh menyemak status permohonan pengeluaran melalui i-Lestari Online.

Apakah kaedah bayaran Pengeluaran i-Lestari kepada Ahli yang tiada akaun bank?

Bayaran pengeluaran boleh dibuat secara Arahan Bayaran. Walau bagaimanapun, Ahli adalah dinasihatkan untuk membuka akaun bank simpanan/semasa di mana-mana panel bank KWSP bagi mempercepatkan proses bayaran secara pengkreditan terus.

Apakah senarai bank panel KWSP?

 • Affin Bank Berhad
 • Agrobank Berhad
 • Alliance Bank Berhad
 • Al-Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad
 • AM Bank Berhad
 • Bank Islam Berhad
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • Bank Muamalat Berhad
 • Bank Simpanan Nasional
 • CIMB Bank Berhad
 • Citi Bank Berhad
 • Hong Leong Bank Berhad
 • HSBC Amanah Malaysia Berhad
 • HSBC Bank Berhad
 • Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
 • Maybank Berhad
 • OCBC Bank Berhad
 • Public Bank Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • Standard Chartered Bank Berhad
 • Standard Chartered Sadiq Berhad
 • United Overseas Bank Berhad

Bagaimanakah pembatalan/kemas kini maklumat Pengeluaran i-Lestari boleh dibuat?

Pembatalan/kemas kini maklumat Pengeluaran i-Lestari KWSP boleh dibuat melalui saluran-saluran berikut :

 1. Secara dalam talian melalui portal i-Lestari Online yang disediakan di laman web KWSP di www.kwsp.gov.my. Klik di sini untuk membuat pembatalan/kemas kini maklumat melalui portal i-Lestari Online;
 2. Secara dalam talian melalui e-Pembatalan/Kemas Kini dalam i-Akaun (Ahli). Klik di sini untuk log masuk ke i-Akaun (Ahli);

Pembatalan pengeluaran/kemas kini maklumat oleh Ahli bukan warganegara Malaysia hanya boleh dihantar melalui cawangan KWSP yang berhampiran sahaja. Klik di sini untuk muat turun Borang Permohonan Pembatalan Pengeluaran/Kemas Kini Maklumat Pengeluaran i-Lestari.

Bagaimanakah cara pembatalan Pengeluaran i-Lestari secara dalam talian melalui e-Pembatalan dalam i-Akaun (Ahli)?

Langkah-langkah untuk membuat pembatalan Pengeluaran i-Lestari KWSP melalui e-Pembatalan dalam i-Akaun (Ahli) adalah seperti berikut:

 1. Ahli perlu log masuk ke i- Akaun (Ahli)
 2. Pilih Tab Pengeluaran
 3. Pilih e-Pembatalan
 4. Klik Batal pada jenis Pengeluaran i-Lestari untuk meneruskan pembatalan
pengeluaran-I-lestari-kwsp
pengeluaran I-Lestari KWSP

Hanya setakat ini berkenaan apa yang anda kena tahu tentang Pengeluaran I-Lestari KWSP. Pihak Jutawan Online akan update setiap kali sesuatu berkaitan pengeluaran I-Lestari KWSP ini dari masa ke semasa.

Moga artikel ini membantu anda memahami apa itu sebenarnya pengeluaran akaun 2 dari I-lestari ini.

Kongsi: