…dan memaksimumkan keuntungan. • Cadangan kemudahan adalah selari dengan keperluan pinjaman. • Amaun yang dipohon mencerminkan keperluan perniagaan berdasarkan kepada jualan sekarang atau ramalan. • Risiko keseluruhan yang berkaitan dengan…