…Kedudukan kewangan pengarah/pemilik perniagaan Kebolehlaksanaan dan daya maju syarikat dalam keadaan ekonomi semasa. • Industri dan risiko pasaran perniagaan. • Risiko operasi perniagaan. • Strategi/pelan kontingensi peminjam untuk mengurangkan risiko…