…umum yang digunakan oleh institusi kewangan untuk menilai risiko kredit perniagaan boleh dibahagikan kepada 5 aspek yang merangkumi kedua-dua penilaian bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kelima-lima prinsip tersebut dan ciri-ciri masing-masing…