Islam dan banyak lagi sistem bank yang menawarkan perkhidmatan ini. Apa yang penting anda harus tahu di bank manakah anda membuat pinjaman untuk pembelian kereta anda. Adakah dengan Hong Leong,…

…kepada Muhammad Izzat Amir b. Mahmud, pelajar Tingkatan 3 Zuhrah. Saya ingin memaklumkan bahawa anak saya telah tidak hadir ke sekolah pada 16 Julai 2016. 2. Hal ini adalah disebabkan…

…seharusnya mengandungi maklumat asas seperti berikut: 1. Pengenalan mengenai perniagaan anda. 2. Carta organisasi dan struktur organisasi. 3. Tujuan dan wawasan perniagaan. 4. Perihal produk dan perkhidmatan. 5. Analisis industri…