…seharusnya mengandungi maklumat asas seperti berikut: 1. Pengenalan mengenai perniagaan anda. 2. Carta organisasi dan struktur organisasi. 3. Tujuan dan wawasan perniagaan. 4. Perihal produk dan perkhidmatan. 5. Analisis industri…