…ekonomi negara rakan dagangan utama, sistem perundangan, rangka kerja pengawalseliaan dan trend sosial. • Cagaran – Cagaran yang ditawarkan oleh anda untuk mengimbangi kelemahan bagi aspek-aspek di muka surat 7…