…dan 8 Institusi kewangan menjalankan pemeriksaan kredit dan meneliti pengendalian akaun semasa perniagaan, rekod pembayaran balik pinjaman dan kemudahan perdagangan. Sesetengah institusi kewangan sudahpun memperkenalkan matriks penilaian pinjaman dalam bentuk…