…bulan berkenaan dibuat Had pengeluaran adalah pada kadar maksimum RM500 sebulan untuk tempoh 12 bulan CARACARA PERMOHONAN i-LESTARI KWSP PERMOHONAN SECARA ONLINE Pendaftaran secara dalam talian (e-Pengeluaran membuat permohonan pengeluaran

…tinggi, masih boleh memohon pengeluaran dana. Pengeluaran ini tidak sah bagi individu yang menerima tajaan pendidikan. (Biasiswa, bantuan pendidikan ataupun pinjaman pendidikan). 4. Pengeluaran bagi pekerja yang berpencen dan Bersara…

…(TESL) (SJKT) BAHASA MELAYU (SJKT) BAHASA TAMIL (SJKT) MATEMATIK (SJKT) SAINS (SJKT) PENDIDIKAN JASMANI (SJKT) SEJARAH (SJKT) PENDIDIKAN SENI VISUAL (SJKT) BIMBINGAN DAN KAUNSELING (SJKT) PENDIDIKAN MUZIK (SJKT) PENDIDIKAN AWAL…

…Reka Bentuk / Pendidikan Muzik/ Muzik/Tari Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Matematik / Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan Sains / Sains Tambahan/ Applied Science Salah satu mata pelajaran Teknik / Mata…