Apa Itu Zakat Dan Cukai? - Perbezaan Yang Perlu Anda Tahu

Apa Itu Zakat Dan Cukai? – Perbezaan Yang Perlu Anda Tahu

Posted on

Apa sebenarnya zakat dan cukai ni? Apa perbezaan yang membezakan kedua-duanya ni?

Anda masih tak tahu zakat itu apa? Cukai tu apa? Apa pula perbezaan antara dua ni? Jangan risau senang saja sebenarnya.

Entri kami di Jutawan Online kali ini khas menerangkan perbezaan kedua-duanya ini dengan jelas dan mudah difahami.

Nak tahu? Teruskan bersama kami ya!

MENGAPA PERLU BAYAR ZAKAT DAN CUKAI?

‘Memang kena bayarlah zakat dan cukai ni? Tak bayar tak boleh eh?’

Apabila anda mempunyai harta yang banyak dan mempunyai pendapatan bulanan sendiri yang sudah mencapai syarat-syarat tertentu, adalah menjadi wajib pada anda untuk membayar zakat dan cukai.

Tetapi,

Yang pastinya kedua-dua perkara ini memainkan peranan yang penting dalam menjana ekonomi negara dan memastikan rakyat hidup dalam keadaan yang harmoni dan seimbang.

Mari kita sama-sama mendalami perbezaan antara zakat dan cukai.

Apa Itu Zakat Dan Cukai? - Perbezaan Yang Perlu Anda Tahu

Apa Itu Zakat Dan Cukai? – Perbezaan Yang Perlu Anda Tahu

ZAKAT VS CUKAI

Zakat ialah mengeluarkan harta menurut tuntutan syarak wajib diberikan kepada golongan tertentu (golongan asnaf) yang berhak menerimanya untuk meringankan beban mereka. Zakat wajib dikeluarkan apabila cukup syarat-syaratnya.

Manakala, cukai pendapatan ialah bentuk pembayaran yang dikenakan  oleh kerajaan ke atas rakyatnya tidak kira agama yang kemudian digunakan untuk perbelanjaan negara. Cukai pendapatan harus dikeluarkan oleh mereka yang cukup syarat ditetapkan oleh kerajaan.

Kadar pembayaran zakat yang wajib dikeluarkan tetap pada 2.5%  tapi kadar pembayaran cukai pendapatan pula ditentukan oleh kerajaan dan cukai diambil daripada pendapatan yang diperoleh daripada pelbagai sumber.

Zakat ini akan diagihkan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti yang ditentukan oleh syarak. Hasil kutipan cukai pula diagihkan untuk keperluan rakyat dan negara.

Satu persamaan zakat dan cukai ni anda hanya perlu melakukan pembayaran zakat dan cukai sekali saja sepanjang tahun.

Baca  Program Bantuan Majikan COVID-19 (e-CAP) KWSP

SIAPA BOLEH BAYAR ZAKAT?

Fatwa Di Bawah Seksyen 34.

Fatwa yang dinyatakan dalam Jadual telah dibuat oleh Mufti bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan, menurut subseksyen 34(1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505], selepas dibincangkan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak, dan adalah disiarkan menurut subseksyen itu.

Zakat wajib dikeluarkan ke atas pendapatan daripada penggajian Islam termasuklah apa-apa upah, gaji, elaun, imbuhan dan bonus. Oleh itu adalah wajib bagi seseorang Islam mengeluarkan zakat daripada pendapatan yang layak dikenakan zakat daripada penggajian tersebut. (Bertarikh 9 April 1999)

Fatwa Kebangsaan Tentang Zakat Gaji & Pendapatan Profesional

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 22 Jun 1997 telah membincangkan Zakat Gaji & Pendapatan Professional.

Muzakarah telah memutuskan bahawa zakat ke atas pendapatan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat.

Daripada Abu Musa Asyaa`ri R.A : Nabi SAW bersabda:

‘Setiap orang Islam diwajibkan zakat’

Mereka berkata kepada Rasulullah:

Wahai Nabi Allah, kalau kami tidak memiliki harta, bagaimana?

Jawab baginda:

‘Berusahalah kamu dengan sepenuh tenaga bagi menyara diri kemudian bayarlah zakat’

Mereka berkata lagi:

Jika usaha kami tidak berhasil?

Jawab baginda:

‘Berilah pertolongan kepada orang yang berhajat’

Mereka berkata lagi:

Kalau kami tidak berupaya?

Sabda baginda:

‘Bergiatlah dalam perkara ma’ruf mencegah terjadinya keburukan. Sesungguhnya pekerjaan itu bagi kamu adalah sadaqah (zakat)’

(Riwayat Bukhari)

Berdasarkan kepada dalil-dalil di atas, semua orang Islam yang berkelayakan dan mencapai syarat-syarat membayar zakat, wajib membayar zakat. Hal ini kerana zakat di dalam Islam adalah salah satu cara penyucian harta di mana kita berkongsi sebahagian daripada harta yang dimiliki kepada mereka yang memerlukan.

SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT  & CUKAI PENDAPATAN

SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT

ISLAM

Pemilik harta mestilah seseorang yang beragama Islam kerana zakat disyariatkan kepada orang Islam sahaja.

Baca  Permohonan Rayuan BSH Online Bermula 7 Ogos [BSH 2020]

Golongan bukan Islam tidak diminta untuk mengeluarkan zakat kerana zakat adalah ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menzahirkan kepatuhan diri sebagai seorang hamba.

MERDEKA

Bebas daripada cengkaman penghambaan. Isu hamba tidak timbul pada masa kini, tetapi syarat merdeka masih lagi dikekalkan oleh para ulama sebagai salah satu syarat wajib berzakat.

MILIK SEMPURNA

Pemilikan terhadap sesebuah harta hendaklah jelas di mana tiada orang lain yang berhak ke atasnya melainkan dirinya sendiri. Dengan pemilikan sempurna, sesuatu harta tidak tertakluk kepada hak pihak lain.

Pemiliknya mampu mengendalikan harta tersebut secara bebas dan keuntungan daripadanya juga kembali kepada pemiliknya.

Maka,

tidak wajib zakat kepada harta yang tidak mempunyai pemilik tertentu atau dimiliki oleh awam seperti tanah wakaf, harta baitulmal dan seumpamanya.

CUKUP NISAB

Sesuatu harta yang dimiliki hendaklah mencukupi nisab yakni paras minima yang menentukan sama ada wajib atau tidak sesuatu harta itu dikeluarkan zakat. Umumnya, setiap kategori harta mempunyai kadar nisabnya yang tersendiri.

Misalnya,

bagi Zakat Pendapatan, Perniagaan, Wang Simpanan, Saham dan Emas, nisabnya adalah nilaian 20 mithqal (85 gram emas). Manakala nisab bagi Zakat Pertanian adalah 5 wasaq (atau awsuq). Bagi nisab Zakat Ternakan adalah berpandukan ukuran ketetapan yang telah dinyatakan dalam nas hadis.

CUKUP HAUL

Cukup haul bermaksud telah berlalu satu tahun ke atas harta yang dimiliki dalam perkiraan tahun Hijrah iaitu selama 354 hari atau mengikut tahun masihi iaitu selama 365 hari.

Pada asalnya, asas perkiraan haul adalah mengikut tahun Hijrah, namun oleh kerana kebiasaan (uruf) pada hari ini penggunaan tahun masihi mengatasi penggunaan tahun Hijrah, maka praktis pengiraan zakat lebih tertumpu kepada kalendar tahun masihi.

Haul menjadi syarat dan penyelaras dalam sistem zakat. Pensyaratan haul terhadap sesetengah harta adalah pendapat jumhur ulama dan sebahagian mereka menukilkan ijmak.

Baca  Tarikh Bayaran BSH Fasa 3 Julai 2020 Bantuan Sara Hidup

Namun,

ulama telah menetapkan bahawa pensyaratan haul tidak meliputi seluruh sistem zakat di mana ia disyaratkan kepada beberapa jenis zakat seperti Emas, Perniagaan dan Ternakan. Manakala Zakat Pendapatan, Pertanian dan Rikaz tidak disyaratkan haul.

BERKEMBANG

Harta yang akan dikenakan zakat mestilah harta yang berkembang atau berpontensi untuk berkembang. Sifat berkembang harta adalah sifat yang memberikan pulangan dan pendapatan kepada pemiliknya.

Secara praktis, ulama sejak zaman-berzaman tidak mewajibkan zakat terhadap:

  • haiwan yang dijadikan kenderaan
  • rumah kediaman, perabot rumah
  • alat-alat pekerjaan, dan lain-lain yang sifatnya tidak berkembang kerana ia dijadikan semata-mata untuk kegunaan peribadi.

Antara sebab zakat hanya diwajibkan atas harta yang berkembang ialah agar pembayaran zakat tidak membawa kepada penyusutan harta.

Lebih-lebih lagi sekiranya harta tersebut hanya satu-satunya sumber untuk kelangsungan hidup pemiliknya, maka jikalau zakat tetap dikenakan sudah tentu akan membawa kesusahan kepada pemiliknya.

SYARAT CUKAI PENDAPATAN

Semua rakyat Malaysia yang melepasi syarat cukai pendapatan perlu membayar cukai tersebut kepada kerajaan.

Jadi macam mana nak tahu yang anda layak?

Berdasarkan perkongsian pengiraan cukai pendapatan di atas, kira jumlah keseluruhan pendapatan anda dalam masa setahun, sekiranya pendapatan penggajian tahunan anda melebihi RM 34 000 (selepas potongan KWSP) anda perlu mendaftar fail cukai pendapatan di mana-mana cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Sekiranya anda sebagai pekerja layak dikenakan Potongan Cukai Berjadual, anda dinasihatkan mendaftar fail cukai pendapatan terlebih dahulu sebelum potongan PCB anda dibuat.

Apa Itu Zakat Dan Cukai? - Perbezaan Yang Perlu Anda Tahu

KESIMPULAN

Diharapkan artikel kami kali ini dapat membantu anda mendalami lebih lagi tentang zakat dan cukai. Semoga dengan perkongsian kami ini dapat menjadikan anda rakyat Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan kewajipan membayar zakat dan cukai.

Terima kasih kerana terus bersama kami!

Kongsi:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.